ΒΡΑΒΕΙΑ


* ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ *

~ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ~

* ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ *

* ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ *
~ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΤΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΑΝΤΡΙ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ~