ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έχουμε συμπεριλάβει 5 εκπαιδευτικά βίντεο με κάντρι χορούς που χορεύουμε.

Τραγούδι Καλλιτέχνης Κάντρι Χορός Επίπεδο Δυσκολίας
Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama Αρχάριοι
Play Something Country Brooks & Dunn Houston Slide Ενδιάμεσοι
Achy Breaky Heart Billy Ray Cyrus Achy Breaky Αρχάριοι
Boot Scootin’ Boogie Brooks & Dunn Electric Slide Αρχάριοι
God Blessed Texas Little Texas Blessed Texas Ενδιάμεσοι

 

Βίντεο