ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έχουμε συμπεριλάβει 5 εκπαιδευτικά βίντεο με κάντρι χορούς που χορεύουμε.

Τραγούδι Καλλιτέχνης Κάντρι Χορός Επίπεδο Δυσκολίας
Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama Beginners
Play Something Country Brooks & Dunn Houston Slide Intermediary
Achy Breaky Heart Billy Ray Cyrus Achy Breaky Beginners- Intermediary
Boot Scootin’ Boogie Brooks & Dunn Electric Slide Beginners
God Blessed Texas Little Texas Blessed Texas Intermediary

 

Βίντεο