ΚΑΝΤΡΙ ΧΟΡΟΣ


* ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ *

~ Οι Greekcowboys and Country Girls σας προσκαλούν για δωρεάν μαθήματα κάντρι χορού ~


* ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ *

~ Συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά βίντεο με κάντρι χορούς και τραγούδια που χορεύουμε ~


* ΜΕΤΑΛΛΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ *

~ Αποκτιέστε κάποιο από τα μετάλλια-πιστοποιητικά μας μετά την εκμάθηση διαφόρων χορών κάντρι ~