ΜΕΤΑΛΛΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κάθε ετήσια σεζόν προσφέρουμε εβδομαδιαία, δωρεάν τρίωρα μαθήματα χορού κάντρι. Οι εκπαιδευόμενοι είναι από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα ώστε να είναι διασκεδαστικά και παραγωγικά για όλους!

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να:

  • Ανακαλύψουν την ιστορία του κάντρι χορού
  • Εξοικειωθούν με την ορολογία και τα βήματα του κάντρι χορού όπως για παράδειγμα TAGS, Restarts, Rocking Chair, Pivots, Grapevines και Shuffles
  • Χορέψουν στους ρυθμούς κλασικών και νέων τραγουδιών κάντρι και να μάθουν κάντρι χορούς
  • Παραλάβουν λίστα τραγουδιών τα οποία χρησιμοποιούνται στα μαθήματα χορού κάντρι με τους χορούς που τους συνοδεύουν

 

Οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, και προκειμένου να λάβουν κάποιο από τα μετάλλια και το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στον εκπαιδευτή τουλάχιστον δέκα κάντρι χορούς!


* ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ *

~ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΤΡΙ ΧΟΡΟΥΣ ~

TINA GRAMMAS
     

ELEFTHERIOS GIOULAS
     

CHRISTINA CHRISTOPOULOU
     

KOSTAS PEROUKANEAS
     

MARILOU KOKKONI
     

DANAI RAZI
     

EVELINA PAPALOUKA
     


* ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ *

~ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΤΡΙ ΧΟΡΟΥΣ ~

SUSAN STREAMS
     

CHRISTINA XAGORARI
     

NIKOLAS KRITSIKIS
     

DAFNI PAPALOUKA
     


* ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ *

~ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΤΡΙ ΧΟΡΟΥΣ ~

DIMITRA KOUROUMIXALI
     

KONSTANTINOS LEONTARAKIS
     

MARIA MARINAKI